Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус

ДОСТАВКА

Изпращането на стоки е възможно само в рамките на Република България.

Информация за периодите на доставка на продукти, продавани от " ВЕОС&ldquo ЕООД е приблизителна.

В случай на непреодолима сила се прави разумно удължаване на датите / крайните срокове за доставка. Ако забавянето на доставката продължава повече от 45 дни, всяка от договарящите страни има право да се оттегли.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от него данни са неверни или заблуждаващи. 

Scroll To Top