Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус

Захранващи Блокове

Важна стъпка при избора на система за видеонаблюдение е избора на захранващ блок. Това зависи от консумацията на камерите, особено когато има IR подсветка. Захранващите блокове, които предлага фирма ВЕОС ЕООД, които са с отделни предпазители за всяка една от камерите са за 9 или 18 камери. За по-малки обекти-до 4 камери, препоръчваме използването на адаптер до 2А консумация. 

Scroll To Top