Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус

Условия и подробни инструкции за връщане на стоки по реда на чл.55 от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Ако стоките са закупени от
Веос ЕООД, чрез поръчка по телефон, Интернет или друг метод за сключване на договор от разстояние, съгласно чл. 55 от Закона за Защита на Потребителя, можете да упражните правото си да ги върнете в срок от 14 работни дни и без да дължите обезщетение или неустойки за това, .
Чл. 55 от ЗЗП е неприложим, за стоки закупени на място в магазин от търговката/дистрибуторската ни мрежа.

Начините и условията за да употребите това свое право са следните:

- В 14 дневен срок от получаване на стоките ( удостоверено с документ) да ги представите в оригинален вид,опаковка и с пълен набор от комплекта ( без липсващи части/аксесоари) в офиса на фирма Веос ЕООД на адрес: София, УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ  №179  GSM: 0879688950.         
- Стоките могат да бъдат донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер*, като всички транспортни/куриерски/пощенски и др. разходи по доставката са за сметка на Потребителя.
- Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка или фактура и гаранционна карта), както и от писмен отказ от договора/поръчката съдържащ банкови детайли на сметката по която да възстановим сумата по договора/поръчката.
- За приемането на стоките и документите се съставя приемо-предавателен протокол.

- Съгласно чл. 55 от ЗЗП от сумата за възстановяване по договора / поръчката се приспадат по продажни цени:

  • стойността на всички липсващи/разходвани части и консумативи от комплекта ( ако има такива )
  • стойността на всички консумативи за които чл.55 (1) от ЗЗП не се прилага ( ЗЗП чл.55 (2) т.4), поради риск от влошаване на тяхното качество.( ако има такива)
  • стойността на всички стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики  ( ако има такива).
  • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от
    колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира.
  • за доставка на стоки, преработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

 

Всички стоки, които не могат да бъдат върнати съгласно чл. 55 от ЗЗП остават собственост на потребителя и няма да бъдат приети от сервизния работник на място. Получените в сервиза ни такива стоки по куриер след инструкции могат да бъдат изпратени обратно на потребителя за негова сметка или да се получат лично на адрес София, УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ  №179  GSM: 0879688950, в противен случай се съхраняват 7 дни и се унищожават. 

Scroll To Top