Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус
ДАТЧИЦИ
Датчици за алармени системи:
-PIR, с ANTIPET защита
-Микровълнови
-Акустични
-Мукове и др.

 Страница: 1 of 1 Покажи Всички Категории

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ

Алармените системи са неотменна част от съвременния живот. Те дават сигурност за вашия дом, къща, гараж, офис и др. Представляват ситема от няколко компонента. На първо място това е контролния панел, който е основния двигател в една охранитерна система. Той се програмира по начин подходящ за конкретния обект. Управлява отделните компоненти на цялостната система. Важна част при избора на алармена система са т.нар. датчици. те се подбират в зависимост от местоположението в помещението, както и спецификата на обекта. Биват няколко вида: вътрешни, външни, за периметрова охрана. В зависимост от технологията биват също няколко вида: PIR датчици, микровълнови, инфрачервени бариери. Вътрешните датчици са PIR датчици, които могат да бъдат монтирани на стена, на таван, както и в близост до прозорци. Това са т. нар. акустични датчици, които подават сигнал за възникнало събитие при счуплане на стъкло. На самите прозорци и врати се монитрат т. нар. МУК-ове, или магнитно контактни датчици. При отваряне на прозорец или врата, когато системата е включена под охрана, се подава сигнал за събитие. 
Външните датчици се подбират според спецификата на охраняваната област. Например на сгради се монтират микровълновите датчици. За да се намалят до минимум фалшивите сработвания, този вид датчици са с т.нар. ANTIPET защита, т.е. не се отбелязват животни с до 30 килограма тежест. За ограда подходящи са инфрачервените бариери, като най-сигурни са тези с повече лъчи. 
За 24-часова сигурност, цялостната система се подсигурява с т. нар. тампер верига. Всички компоненти на системата -датчици, сирени, клавиатури, контролен панел, както и кабелна мрежа са свързани посредстров тампери и се охраняват нон-стоп. Дори да е деактивирана алармената ситема, при срязване на кабел сигнал за събитие ще бъде подаден в приемния център на охранителната фирма, или ще бъде получен SMS, подаден от GSM модула. 

Scroll To Top