Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус

IP Камери

Удобни решения за охрана и видеонаблюдение са т. нар. IP камери. Те могат да работят самостоятелно или като част от система за видеонаблюдение, която има NVR-записващо устройство за IP камери. Единственото условие, когато се налага използването на мрежовите камери, е да има интернет на мястото, където ще се монтира камерата. Друго важно предимство е използването на безжичен интернет. В този случай е необходимо само да бъде захранена камерата с адаптер. Предаването на видеосигнала е безжично. 

Scroll To Top