Съвременни решения във видеонаблюдението
На Фокус
След първоначалната регистрация и логване, под снимката на всеки продукт ще виждате цената (с  ДДС).

 

  Посочените цени са с включен данък добавена стойност.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Scroll To Top